Lượt truy cập: 19264
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
HÓA CHẤT KHỬ MÙI BIOSTREMES 944F
CÔNG TY TNHH XD & KT MT TOÀN PHÁT

DANH MỤC SẢN PHẨM 

CÔNG TY TNHH XD & KTMT TOÀN PHÁT

TOPA đã và đang thực hiện nhiều thủ tục xin giấy phép đầu tư, xin giấy phép môi trường và tư vấn xây dựng các công trình dân dụng, hệ thống xử lý chất thải đúng theo quy định của cơ quan thẩm quyền các cấp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

" Tư Vấn Môi trường"

- Tư vấn xin giấy phép Đầu tư;
- Tư vấn xin giấy phép Môi trường;
- Tư vấn xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn;
- Tư vấn hóa chất khử mùi; Hóa chất phòng thí nghiệm;
- Tư vấn hóa chất thiết bị phân tích phòng thí nghiệm.

Thiết kế & Thi công hệ thống xử lý nước thải Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

" Tư Vấn Thi Công"

- Lập, thẩm định dự án đầu tư.
- Đánh giá tác động môi trường.
- Lập quy hoạch xây dựng. Thiết kế công trình xây dựng.
- Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Giám sát thi công các công trình xây dựng.
- Quản lý dự án các công trình xây dựng..
- Thi công Xây dựng công trình.

" Giấy phép Môi Trường"


- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Đề án bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
- Báo cáo quan trắc môi trường Đề án thăm dò khai thác nước ngầm;
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
- Vệ sinh an toàn lao động. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
- Kế hoạch bảo vệ môi trường ( thay cho Cam kết bảo vệ môi trường.)
- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
- Giấy phép khai thác nước ngầm Gia hạn nước ngầm.
- Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường.
- Giấy phép xả thải.

 

CẦN TƯ VẤN GỌI
 094.99.789.63